Ընթացիկ Նորություններ

Հրաման 22Ա - 12․07․2024

ՀՐԱՄԱՆ N 22-Ա


Հրապարակված՝ 12․07․2024թ․

Ներգրավվող արվեստագետներ - Black Box Hub

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հրավիրում ենք Հայաստանում բնակվող արտիստների ուշադրությունը․ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը (ՁԻՀ) փնտրում է տաղանդավոր արտիստների՝ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կողմից Artbox-ի աջակցությամբ և Հայաստանում Եվրոպական միության կողմից Կատապուլտ ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Black Box Hub նախաձեռնության շրջանակում։

CYHUB ARMENIA

CyHub Armenia-ի նպատակն է ստեղծել կիբեռանվտանգության ինկուբատոր և Հետազոտությունների և մշակումների լաբորատորիա՝ ՀՀ տնտեսության մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով՝ կիբեռանվտանգության ոլորտում մասնագիտացված նորարարական լուծումներ ստեղծելու, ինչպես նաև որակյալ մասնագետներ պատրաստելու համար կարողությունների զարգացման միջոցով։

CyHub Armenia նախաձեռնության նպատակն է նաև Հայաստանում բարձրացնել կիբեռանվտանգության մակարդակը՝ ստեղծելով կիբեռանվտանգության demo և հետազոտական լաբորատորիա՝ երկրում կիբեռանվտանգության հարցերը բացահայտելու, լուծելու և կանխարգելելու համար։

 

Ծրագրի նպատակներն են․

 • Որակյալ աշխատուժի պատրաստումը, որը մասնագիտացված կլինի կիբեռանվտանգության ևհամապատասխան տեխնոլոգիաների ոլորտում։
 • Օժանդակությունը կիբեռանվտանգության ոլորտում մրցունակ սթարթափների ստեղծմանը ևխթանմանը և նրանց համար ինկուբացիոն/աքսելերացման ծրագրերի տրամադրումը (բիզնեսի ևտեխնոլոգիաների թեմայով խորհրդատվություն, մենթորություն, օժանդակությունֆինանսավորման ձեռք բերման և այլնի հարցում)։
 • Ուսումնական հաստատությունների և արդյունաբերության միջև առկա բացը լրացնելունպատակով ուսումնական ծրագրերի և համալսարանների համար ուսումնական պլաններիկատարելագործումը։
 • Բարձր տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի հարստացումը՝ կիբեռանվտանգության դեմոլաբորատորիա և առաջատար հետազոտական լաբորատորիա ստեղծելու միջոցով։
 • Կիբեռ տիրույթում գաղտնիության և անվտանգության հարցերի վերաբերյալ ՀՀ բնակչությանիրազեկման խթանումը:

Նախաձեռնության շրջանակում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները

 • Բոլոր վայրերի (լաբորատորիաներ և համատեղ աշխատելու համար նախատեսվող/co-workingտարածքներ) հագեցում սարքավորումներով և կահավորում
 • Ովային ֆորենսիկայի և առաջադեմ հետազոտական լաբորատորիա ստեղծելու համար անհրաժեշտսարքավորումների և համակարգերի տեղակայում,
 • Դեմո լաբորատորիա ստեղծելու համար տեխնիկական և ծրագրային (hardware and software)անհրաժեշտ գործիքների տեղակայում։
 • Ազգային ճարտարագիտական համալսարանի Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի և Երևանիպետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժնի ուսումնականծրագրերի թարմացում։
 • Մասնագիտական վերապատրաստումների, վերապատրաստողների վերապատրաստման ևկարողությունների զարգացմանն ուղղված այլ նախաձեռնություններ։
 • Կիբեռանվտանգության սթարթափների համար ինկուբացիայի և աքսելերացման ծրագրիիրականացում։
 • Հետազոտական ծրագրերի իրականացում՝ մասնավոր գործընկերների հետ համագործակցությանպայմաններում։
 • Խորհրդատվություն մասնագետներին և ընկերություններին՝ լաբորատորիների,սարքավորումների և արդի/ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառության հարցում։
 • Հաքաթոնների, կապերի հաստատմանն ուղղված միջոցառումների, pitching մրցույթների,վենչուրային ֆորումների և այլնի կազմակեպում։
 • Հանրության շրջանում կիբեռանվտանգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում։

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.cyhub.amՀետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ