Ընթացիկ Նորություններ

ԻՔ էլեկտրասնուցման համակարգերի մասնագետ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամն՝ Ինժեներական քաղաքի կարիքների համար փնտրում է էլեկտրասնուցման համակարգերի մասնագետ։

Նշված պայմաններին բավարարող բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 2022թ-ի նոյեմբերի 30-ը (ներառյալ) ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը [email protected] հասցեին՝ վերնագրի հատվածում նշելով՝ «Electric»:

Հետազոտական նախագծերի նախատիպավորման հիմունքներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Հզորացնելով ճարտարագիտությունը» դասընթացների շարք

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) կողմից՝ PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Հզորացնելով ճարտարագիտությունը» դասընթացների շարքի շրջանակում հայտարարվում է «Հետազոտական նախագծերի նախատիպավորման հիմունքներ» անվճար դասընթացի հայտերի ընդունման մեկնարկը:

CYHUB ARMENIA

CyHub Armenia-ի նպատակն է ստեղծել կիբեռանվտանգության ինկուբատոր և Հետազոտությունների և մշակումների լաբորատորիա՝ ՀՀ տնտեսության մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով՝ կիբեռանվտանգության ոլորտում մասնագիտացված նորարարական լուծումներ ստեղծելու, ինչպես նաև որակյալ մասնագետներ պատրաստելու համար կարողությունների զարգացման միջոցով։

CyHub Armenia նախաձեռնության նպատակն է նաև Հայաստանում բարձրացնել կիբեռանվտանգության մակարդակը՝ ստեղծելով կիբեռանվտանգության demo և հետազոտական լաբորատորիա՝ երկրում կիբեռանվտանգության հարցերը բացահայտելու, լուծելու և կանխարգելելու համար։

 

Ծրագրի նպատակներն են․

 • Որակյալ աշխատուժի պատրաստումը, որը մասնագիտացված կլինի կիբեռանվտանգության ևհամապատասխան տեխնոլոգիաների ոլորտում։
 • Օժանդակությունը կիբեռանվտանգության ոլորտում մրցունակ սթարթափների ստեղծմանը ևխթանմանը և նրանց համար ինկուբացիոն/աքսելերացման ծրագրերի տրամադրումը (բիզնեսի ևտեխնոլոգիաների թեմայով խորհրդատվություն, մենթորություն, օժանդակությունֆինանսավորման ձեռք բերման և այլնի հարցում)։
 • Ուսումնական հաստատությունների և արդյունաբերության միջև առկա բացը լրացնելունպատակով ուսումնական ծրագրերի և համալսարանների համար ուսումնական պլաններիկատարելագործումը։
 • Բարձր տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի հարստացումը՝ կիբեռանվտանգության դեմոլաբորատորիա և առաջատար հետազոտական լաբորատորիա ստեղծելու միջոցով։
 • Կիբեռ տիրույթում գաղտնիության և անվտանգության հարցերի վերաբերյալ ՀՀ բնակչությանիրազեկման խթանումը:

Նախաձեռնության շրջանակում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները

 • Բոլոր վայրերի (լաբորատորիաներ և համատեղ աշխատելու համար նախատեսվող/co-workingտարածքներ) հագեցում սարքավորումներով և կահավորում
 • Ովային ֆորենսիկայի և առաջադեմ հետազոտական լաբորատորիա ստեղծելու համար անհրաժեշտսարքավորումների և համակարգերի տեղակայում,
 • Դեմո լաբորատորիա ստեղծելու համար տեխնիկական և ծրագրային (hardware and software)անհրաժեշտ գործիքների տեղակայում։
 • Ազգային ճարտարագիտական համալսարանի Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի և Երևանիպետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժնի ուսումնականծրագրերի թարմացում։
 • Մասնագիտական վերապատրաստումների, վերապատրաստողների վերապատրաստման ևկարողությունների զարգացմանն ուղղված այլ նախաձեռնություններ։
 • Կիբեռանվտանգության սթարթափների համար ինկուբացիայի և աքսելերացման ծրագրիիրականացում։
 • Հետազոտական ծրագրերի իրականացում՝ մասնավոր գործընկերների հետ համագործակցությանպայմաններում։
 • Խորհրդատվություն մասնագետներին և ընկերություններին՝ լաբորատորիների,սարքավորումների և արդի/ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառության հարցում։
 • Հաքաթոնների, կապերի հաստատմանն ուղղված միջոցառումների, pitching մրցույթների,վենչուրային ֆորումների և այլնի կազմակեպում։
 • Հանրության շրջանում կիբեռանվտանգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում։

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.cyhub.amԿապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ