Ընթացիկ Նորություններ

Հրաման 22Ա - 12․07․2024

ՀՐԱՄԱՆ N 22-Ա


Հրապարակված՝ 12․07․2024թ․

Ներգրավվող արվեստագետներ - Black Box Hub

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հրավիրում ենք Հայաստանում բնակվող արտիստների ուշադրությունը․ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը (ՁԻՀ) փնտրում է տաղանդավոր արտիստների՝ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կողմից Artbox-ի աջակցությամբ և Հայաստանում Եվրոպական միության կողմից Կատապուլտ ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Black Box Hub նախաձեռնության շրջանակում։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՂ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհուրդը  ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցելու նպատակով: Խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է և իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:


Խորհրդի խնդիրներն են աջակցել`

 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմանը կյանքի բոլոր ոլորտներում
 • կայուն և գործունեության համար նպաստավոր օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասսայականացմանը
 • Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը` ուղղված գիտության, կրթության և արդյունաբերության վերացմանը համաշխարհային շուկայում մրցունակ և ներդրումների համար բարենպաստ ոլորտի
 • գործարարության և նորարարության խթանմանը
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների պատրաստմանը և վերապատրաստմանը, նրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:


Խորհուրդը`

 • աջակցում է ոլորտի ներդրումներին և նպաստում գործարարությանը խոչընդոտող վարչարարական արգելքների վերացմանը
 • աջակցում է գործարարների կողմից բարձրացված հարցադրումների և խնդիրների լուծմանը
 • ստեղծում է աշխատանքային խմբեր` խորհրդի որոշումների իրականացման, նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում խորհրդի ընթացիկ գործունեության ապահովման համար
 • քննարկում և հաստատում է աշխատանքային խմբերի գործունեության արդյունքները
 • սահմանված կարգով պետական կառավարման համապատասխան մարմինների միջոցով առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին վերաբերող օրենսդրության վերաբերյալ
 • խորհուրդն իր որոշումներին համապատասխան կարող է առաջարկություններ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների քննարկմանը
 • օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների քաղաքականության մշակման հարցում
 • հանդես է գալիս որպես միջանկյալ օղակ պետական մարմինների և գործարարների միջև:

 

Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն չորս ամիսը մեկ անգամ:

Խորհրդի քարտուղարությունը հանդիսանում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը: 


Խորհրդի քարտուղարությունը`

 • նախապատրաստում է խորհրդի նիստի օրակարգին վերաբերող համապատասխան նյութերը և կազմակերպում է նյութերի տրամադրումը խորհրդի անդամներին
 • հետևում է խորհրդի որոշումների կատարմանը
 • խորհրդին է ներկայացնում ստացված առաջարկությունները` Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը խոչընդոտող հարցերի վերաբերյալ
 • ապահովում է խորհրդի գործունեության և արդյունքների վերաբերյալ հրապարակային տեղեկատվություն
 • տեղեկատվություն է տրամադրում պետական նշանակության ծրագրային միջոցառումների, կատարվող և կատարվելիք աշխատանքների մասին
 • կազմակերպում է հանդիպումներ գործարարների և պաշտոնատար անձանց միջև
 • արձանագրում է խորհրդի նիստի քննարկումները և դրանց հիման վրա կազմում որոշման նախագծեր
 • խորհրդի որոշումները և նիստերի արձանագրությունները ուղարկում է համապատասխան նախարարություններ, գերատեսչություններ և շահագրգիռ կազմակերպություններ:

 

Խորհուրդն ունի հինգ աշխատանքային  խմբեր (ԱԽ)` 

 • «Ռազմավարական քաղաքականության» հարցերով ԱԽ
 • «Ինովացիոն ենթակառուցվածքներ և մարզային զարգացումներ» հարցերով ԱԽ
 • «Կրթական, գիտահետազոտական և լեզվամշակութային» հարցերով ԱԽ
 • «Ներդրումների և անդրազգային կորպորացիաների ներգրավման» հարցերով ԱԽ
 • «Բիզնես միջավայրի զարգացման և ֆինանսական» հարցերով ԱԽ




Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ