Ընթացիկ Նորություններ

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /03.03.2021/

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը՝ ՀՀ կառավարության, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ»-ի ծրագրի շրջանակում հայտարարում է Նորարարության զարգացման և Մարզային համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթի նոր փուլ։

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /01.02.2021/

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը՝ ՀՀ կառավարության, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ»-ի ծրագրի շրջանակում հայտարարում է Նորարարության զարգացման և Մարզային համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթի նոր փուլ։

R&D Էկոհամակարգ

 

 

2018 թվականից Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը PMI Science-ի աջակցությամբ իրականացնում է հետազոտությունների ու մշակումների (R&D) էկոհամակարգի զարգացման մի շարք ծրագրեր։

 

Հայաստանում հետազոտական ինստիտուտների ու համալսարանների զարգացման աջակցություն տրամադրող այսպիսի ծրագրերի առկայությունը էական դեր է խաղում գիտական տարբեր բնագավառներում զգալի աճ գրանցելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են օրինակ՝ կիրառական մաթեմատիկա ու ֆիզիկա, բիոինֆորմատիկա, բիոտեխնոլոգիաներ, կենսաբժշկություն, տվյալագիտություն, արհեստական բանականություն, մեքենայական ուսուցում, արդյունաբերական և համակարգային ինժեներություն, նյութագիտություն և այլն։

 

Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքերի ֆինանսավորման և ասպիրանտների աջակցության ծրագրերը այն հիմնական նախաձեռնություններից են, որոնք նպաստում են Հայաստանում գիտական նորարարությունների զարգացմանը՝ ձևավորելով գիտնականների ուժեղ համայնք։ 2018 թվականից, 16 հետազոտական հաստատությունների ու համալսարանների ավելի քան 100 գիտնականներ, արդեն իսկ օգտվել են առկա հնարավորություններից։

 

Ծրագրերի շրջանակում հաղթողները ստանում են ֆինանսական աջակցություն, ինչպես նաև հիանալի հնարավորություն՝ մասնակցելու բովանդակային բացառիկ միջոցառումների, սերտորեն համագործակցելու տեղացի ու արտասահմանցի մենթորների ու փորձառու մասնագետների հետ։

 

Ստորև ներկայացված են Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ու ասպիրանտների աջակցության ծրագրերում մինչ այժմ ընդգրկված բոլոր հետազոտական նախագծերը.

 

 

 

Երևանի պետական համալսարան

 • Կոշտ նեմատիկայի վրա հիմնված ալիքային ափսեների առաձգական և օպտիկական հատկություններ:

          Ռաֆիկ Հակոբյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Միկրոալիքային մագնիսական դաշտի փոխազդեցությունը կենսաբանական հյուսվածքի հետ:

         Արսեն Հախումյան Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Նոր սերնդի հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի վրա հիմնված գերզգայուն սենսոր:

         Հակոբ Մարգարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Դեպի ավելի կայուն կիսահսկվող ուսուցում իրականացնող ալգորիթմներ:

         Հրանտ Խաչատրյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Քվանտային քիմիայի ու մեքենայական ուսուցման միջոցով մի քանի գազի ներծծման լայնածավալ մոդելավորում:

         Հայկ Զաքարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Զուգորդված հաղորդիչ պոլիմերների ստացման նոր եղանակ և ստացված պոլիմերների էլեկտրահաղորդականության ուսումնասիրություն:

         Նաղաշ Միրաքյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Ցինկի օքսիդային հիմքով գազային սենսորների սինթեզ, բնութագրում և պատրաստում՝ էլեկտրոնիկայում և լաբորատորիա-չիպի-վրա սարքերում կիրառման նպատակով:

         Մկրտիչ Երանոսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Խմորման ընթացքում oրգանական թթուների դերը և ազդեցությունը Escherichia coli-ի թաղանթակապ որոշ ֆերմենտների ակտիվության և փոխազդեցության վրա:

         Կարեն Թռչունյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ.

 • Էլեկտրամագնիսական ալիքի կլանիչներ միկրոալիլիքային և ինֆրակարմիր տիրույթներում:

         Խաչատուր Ներկերարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ.

 • Թաղանթակապ սպիտակուցների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը Escherichia coli-ում և դրա կիրառությունը մոլեկուլային ջրածնի արտադրության տեխնոլոգիայում:

         Հեղինե Գևորգյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Հաղորդիչ պոլիմեր-նանո կոմպոզիտ նոր միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություն:

         Նաղաշ Միրաքյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Դիլիջանի ազգային պարկի արդյունավետության գնահատումը՝ կենդանիների տեսակների բազմազանությունը պաշտպանելու համար:

         Մերի Արզումանյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Գլանաձև ու գնդաձև կառուցվածքներ օգտագործելով՝ օպտիկական և բարձր հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքների վերահսկում:

         Հենրիկ Պարսամյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 

 

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

 • Մուլտի-ռոտորային անօդաչու թռչող սարքերի վթարակայուն և ադապտիվ կառավարման համակարգերի նախագծման նոր կառուցվածքների և մեթոդների մշակում:

         Օլեգ Գասպարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտի բազմապարամետրական խնդիրների մոդելավորում և օպտիմալացում:

         Արմինե Ավետիսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Ֆերոէլեկտրիկ հիմքով մեմրիստորների պատրաստում և հետազոտում:

         Հարություն Դաշտոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Ցածր հաստության ծակոտկեն մետաղական թիթեղների գլանափաթեթավորման գործընթացի ուսումնասիրություն, դրանց արտադրական տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում:

         Հրայր Ալբերտ Գալոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի համակարգի բարելավում՝ բեռի հարվածային կիրառմամբ:

         Տիգրան Հակոբյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 • Հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների պոչամբարների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:

         Տաթևիկ Բաղդասարյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 

 

 

 

Հայ-ռուսական համալսարան

 • Կանաչ արծաթե նանոմասնիկներ. կոմերցիոն անվտանգ կիրառության համար ռազմավարությունների թեստավորում:

         Աշխեն Հովհաննիսյան Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Անօրգանական կոմպոզիտային միացությունների հիմքով ու տարբեր ծակոտկեն չափերով միկրո-ծակոտկեն մատրիցների սինթեզ և դրանց ֆիզիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն:

         Վլադիմիր Գևորգյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Արտեմիսինին հակամալարիային դեղամիջոցի և դրա ածանցյալ նյութերի հավանական  թիրախների “in silico” հետազոտություն:

         Սիրանույշ Գինոսյան, Ասպիրանտակների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմակայուն pseudomonas aeruginosa բակտերիան մարդու իմունային համակարգի համար խոցելի դարձնող քվորումի զգայունության հավանական արգելակիչների “in silico” հետազոտություն:

         Նարեկ Աբելյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Արդյունավետ համակարգումը խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման ոլորտում:

         Միքայել Սամվելյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 • Կոմպլեքս հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում՝ մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների միջոցով:

         Մարիա Նիկողոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի ու ավտոմատացման խնդիրների ինստիտուտ

 • Հաջորդական տվյալների մեջ oրինաչափությունների որոնում և ճանաչում:

         Հայկազ Դանոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 • Մեքենայական ուսուցման կիրառմամբ եղանակի ու օդի աղտոտվածության կարգավորում՝ արբանյակային պատկերների ու թվային մոդելների հիման վրա:

         Հրաչյա Ասատրյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 • Մասնավոր գործարքները բլոկչեյն կիրառություններում և էլեկտրոնային քվեարկության առաջխաղացումը:

         Տիգրան Մամիկոնյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

 • Կոլխիցինի պարտադիր արգելակման նոր ցիտոստատիկայի զարգացում:

         Հարություն Սահակյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ․

 • FTIR սպեկտրոսկոպիայի և ցածր ջերմաստիճանի մոտեցմամբ ռեակտիվ թթվածնի ու ազոտի տարատեսակների հետևում:

         Տիգրան Կուրտիկյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018թ․

 • Պոլիստոցեն կլիմայի փոփոխության գենետիկ ապացույցները Արցախում, Հարավային Կովկաս:

         Մարիա Անտոնոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոն

 • Նոր վերախմբավորումը, որպես նոր ու արդյունավետ մեթոդ՝ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ 1-օքսո-2,7-նաֆթիրիդինների սինթեզի համար:

         Սամվել Սիրականյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Սիլիկոնային էլաստոմերներից ստացված կոմպոզիտների սինթեզ և կլանման հատկությունների ուսումնասիրություն:

         Մարի Աթաբեկյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 • Հայաստանում աճող Անթառամ կարմրավուն (H. rubicundum) և Կաթնափուշ պուտավոր (S. marianum) բույսերից անջատված ակտիվ միացությունների հեպատոպրոտեկտիվ ազդեցության ուսումնասիրումը լյարդի տոքսիկ ցիռոզի ժամանակ:

         Լիլիթ Արշակյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ

 

 

 

 

Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 • Խիրալ ֆոտոնիկ հեղուկ բյուրեղների ու մետանյութային հիմքով ֆոտոնիկ բյուրեղների վրա հիմնված ղեկավարվող օպտիկական սարքեր:

         Աշոտ Գևորգյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ.

 • Ճապոնիայի Ծուկուբա քաղաքում, KEK-ում, Բելլ II-ի փորձի համար նախատեսված Էրգելի օղակաձև պատկերավորում՝ Չերենկովի դետեկտորի համար կատարված փորձարարական տվյալների ու Մոնթե Կարլոյում փորձի հիման վրա կատարված ուսումնասիրություններ:

         Գևորգ Քարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ.

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիական և գիտարտադրական կենտրոն

 • Մանրէային մելանինը որպես նեյրոդեգեներացիայի բուժման հավանական միջոց:

         Անիչկա Հովսեփյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ.

 • Կենսաբանական ակտիվ միացությունների մեկուսացում դեղորայքային յուղերի երկրորդային թափոններից, և դրանց կենսաբանական գործունեության ուսումնասիրություն:

         Հայկ Պետրոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ.

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

 • Պիրոլիզի մաթեմատիկական մոդելավորում ու կինետիկ պարամետրերի որոշում:

         Անի Բարսեղյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 • Ինդուկցիոն տաքացման մաթեմատիկական մոդելավորում: 

         Նորայր Ենգիբարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ազգային ինստիտուտ

 • Բարձր ջերմաստիճանում կիրառության համար դժվարահալ բարձր էնթրոպիական համաձուլվածքներ։

         Սուրեն Խառատյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 • Mo-Cu կեղծ համաձուլվածքների ստացում բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով և հետագա կոմպակտավորում։

         Հասմիկ Կիրակոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

Երևանի պետական բժշկական համալսարան

 • Նեյրոբլաստային միգրացիայի առաջացման և ինֆարկտային գոտու ֆունկցիոնալ սխեմաների ինտեգրման մեքենայական ուսուցման վրա հիմնված բազմամոդալ ռազմավարություն։

         Սենիկ Մատինյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2018թ.

 

 

 

 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

 • Աշխատանքի հայտարարությունների հիման վրա սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների կանխատեսում և աշխատաշուկայի կառուցվածքի դինամիկ վերլուծություն։

         Հրանտ Դավթյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Գենետիկ ու անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

 • Օրգանական բաղադրիչների ջերմային հատկությունների ուսումնասիրություն։

         Ջուլիա Եգանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

 • Ալիքների տարածումը պարբերական պիեզոակտիվ կառուցվածքերում։

         Կարեն Ղազարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

 • Քլոքինգ էֆֆեկտի իրականացումն ապահովվող ռեֆրակտիվ պրոֆիլների տեսական և դրանց համապատասխան նյութական իրականացման ուսումնասիրություններ։

         Մհեր Դավթյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր, 2019թ․

 

 

 

 

IcraNet Երեվանյան կենտրոն

 • Բլազերսի ֆիզիկայի ուսումնասիրություն՝ տվյալների լայնամասշտաբ վերլուծության միջոցով։

         Նարեկ Սահակյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր, 2018թ․

 

 

 

 

 

Նշում՝ Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագրի դեպքում նշված է միայն թիմի ղեկավարի անունը։Պատկերասրահ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ | Կապ