Ընթացիկ Նորություններ

Նորարարական և գիտահետազոտական գաղափարների մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ» 

 

Ունե՞ք նորարարական կամ գիտահետազոտական գաղափար։

Մասնակցե՛ք «Նորարարական և գիտահետազոտական գաղափարների մրցույթ»-ին և ստացեք 800․000 ՀՀ դրամ մրցանակներից մեկը և ինկուբացիա անցնելու հնարավորություն՝ Ձեր գաղափարը զարգացնելու, ներդրումներ ներգրավելու, հետազոտությունը շարունակելու և արդյունքները առևտրայնացնելու նպատակով։

Ինժեներական քաղաքի մաքրուհիներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը փնտրում է մաքրուհիներ՝ Ինժեներական քաղաքի կարիքների համար։

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել մինչև 2024թ-ի մայիսի 15-ը՝ զանգահարելով 011219797 հեռախոսահամարով (աշխատանքային օրերին, ժ․ 10։00-13:00 կամ 14։00-18։00)։

R&D Էկոհամակարգ

       

 

 

2018 թվականից «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը PMI Science գիտահետազոտական կենտրոն Հայաստանի աջակցությամբ իրականացնում է հետազոտությունների ու մշակումների (R&D) էկոհամակարգի զարգացման մի շարք ծրագրեր։

 

Հայաստանում հետազոտական ինստիտուտների ու համալսարանների զարգացման աջակցություն տրամադրող այսպիսի ծրագրերի առկայությունը էական դեր է խաղում գիտական տարբեր բնագավառներում զգալի աճ գրանցելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են օրինակ՝ մաթեմատիկական մոդելավորում, Սիմուլյացիայի մոդելավորում, Տեխնոլոգիաների օգնությամբ համակարգերի և փորձերի նախագծում, ջեռուցման և ջերմության փոխանցման տեխնոլոգիաներ, Արդյունաբերական և համակարգերի ճարտարագիտություն, Էլեկտրոնային ճարտարագիտություն, նախատիպավորում, նյութագիտություն, անալիտիկ քիմիա, կենսանյութեր (կենսապլաստիկ, կենսակերամիկա, բիոպոլիմերներ), աերոզոլների մասին գիտություն, թունաբանություն, կիրառական և փորձարարական ֆիզիկա, կիրառական մաթեմատիկա և մեքենայական ուսուցում, արհեստական ինտելեկտ  և այլն։

 

Հետազոտական աշխատանքերի ֆինանսավորման և ասպիրանտների աջակցության ծրագրերը այն հիմնական նախաձեռնություններից են, որոնք նպաստում են Հայաստանում գիտական նորարարությունների զարգացմանը՝ ձևավորելով գիտնականների ուժեղ համայնք։ 2018 թվականից, 20 հետազոտական հաստատությունների ու համալսարանների ավելի քան 160 գիտնականներ, արդեն իսկ օգտվել են առկա հնարավորություններից։

 

Ծրագրերի շրջանակում հաղթողները ստանում են ֆինանսական աջակցություն, ինչպես նաև հիանալի հնարավորություն՝ մասնակցելու բովանդակային բացառիկ միջոցառումների, սերտորեն համագործակցելու տեղացի ու արտասահմանցի մենթորների ու փորձառու մասնագետների հետ։

 

Ստորև ներկայացված են Հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ու Ասպիրանտների աջակցության ծրագրերում մինչ այժմ ընդգրկված բոլոր հետազոտական նախագծերը.

 

 

 

 

Երևանի պետական համալսարան

 • Նոր սերնդի օպտիկական տարրերի մշակում՝ լիդարներում և տերահերցային տեխնիկայում կիրառելու համար

          Հակոբ Մարգարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Նոր պինդ մարմնային էլեկտրոլիտների հաշվարկային որոնում

          Հայկ Զաքարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Գրաֆիտե կոմպոզիտները որպես բարձրհաճախային հաղորդակցության տարրեր և դրանց ուսումնասիրությունը մերձակա միկրոալիքային դաշտի արտապատկերման միջոցով

          Հենրիկ Փարսամյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Կենսահեն և կենսաքայքայվող պլաստիկ վերականգնվող աբյուրներից

          Հովիկ Փանոսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Մնայուն հոսանքները կոր գրաֆենային նանոխողովակներում:

          Արամ Սահարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Միկրոալիքային դաշտերի անոմալ աճը ենթաալիքային երկարության հաղորդիչ թիթեղի շրջակայքում և կիրառությունը կլանիչներում ու դետեկտորներում:

          Արսեն Բաբաջանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքային նյութերի սինթեզ՝ սենսորային համակարգերում օգտագործման համար:

          Միքայել Ալեքսանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Գյուղատնտեսական թափոններից էքստրեմոֆիլ մանրէների կիրառմամբ վերականգնվող կենսապոլիմերների (էկզոպոլիսախարիդներ, ԷՊՍ) սինթեզ:

          Հովիկ Փանոսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Կոշտ նեմատիկայի վրա հիմնված ալիքային ափսեների առաձգական և օպտիկական հատկություններ:

          Ռաֆիկ Հակոբյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Միկրոալիքային մագնիսական դաշտի փոխազդեցությունը կենսաբանական հյուսվածքի հետ:

         Արսեն Հախումյան Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Նոր սերնդի հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի վրա հիմնված գերզգայուն սենսոր:

         Հակոբ Մարգարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Դեպի ավելի կայուն կիսահսկվող ուսուցում իրականացնող ալգորիթմներ:

         Հրանտ Խաչատրյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Քվանտային քիմիայի ու մեքենայական ուսուցման միջոցով մի քանի գազի ներծծման լայնածավալ մոդելավորում:

         Հայկ Զաքարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Զուգորդված հաղորդիչ պոլիմերների ստացման նոր եղանակ և ստացված պոլիմերների էլեկտրահաղորդականության ուսումնասիրություն:

         Նաղաշ Միրաքյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Ցինկի օքսիդային հիմքով գազային սենսորների սինթեզ, բնութագրում և պատրաստում՝ էլեկտրոնիկայում և լաբորատորիա-չիպի-վրա սարքերում կիրառման նպատակով:

         Մկրտիչ Երանոսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Խմորման ընթացքում oրգանական թթուների դերը և ազդեցությունը Escherichia coli-ի թաղանթակապ որոշ ֆերմենտների ակտիվության և փոխազդեցության վրա:

         Կարեն Թռչունյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 • Էլեկտրամագնիսական ալիքի կլանիչներ միկրոալիլիքային և ինֆրակարմիր տիրույթներում:

         Խաչատուր Ներկերարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 

 • Նոր երկչափ անագի օքսիդների կիրառությունը գազային սենսորներում

         Արեգ Հունանյան , Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 • Որպես մետամակերևույթի տարր, գրաֆիտե միկրոժապավենի միկրոալիքային արձագանքի մեծության ու փուլի կառավարումը

         Դավիթ Համբարյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 • Գլյուկոզի կոնցենտրացիայի ազդեցության որոշումը E. coli նյութափոխանակության վրա կենսազանգվածի և կենսաջրածնի բարելավված արտադրության համար

         Լիանա Վանյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 • RALSTONIA EUTOPHA-ի հիդրոգենազների կիրառումը որպես անոդային կենսակատալիզատորներ կենսաբանական վառելիքի բջիջներում

         Մերի Իսկանդարյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 • Ռոբաստ գնահատում գաուսյան միջինի համար հաշվարկելիության տիրույթում:

          Արշակ Մինասյան,  Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Ինքնակողմնորոշվող մոլեկուլային թաղանթներում տեղային էլեկտրական պոտենցիալի ազդակներով մակածված նոր դիտված երևույթների ուսումնասիրություն:

          Մաքսիմ Սարգսյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Նոր պինդ էլեկտրոլիտների հաշվարկային որոնում՝ մեքենայական ուսուցման միջոցով:

          Միշա Աղամալյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Թաղանթակապ սպիտակուցների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը Escherichia coli-ում և դրա կիրառությունը մոլեկուլային ջրածնի արտադրության տեխնոլոգիայում:

         Հեղինե Գևորգյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • Հաղորդիչ պոլիմեր-նանո կոմպոզիտ նոր միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություն:

         Նաղաշ Միրաքյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • Դիլիջանի ազգային պարկի արդյունավետության գնահատումը՝ կենդանիների տեսակների բազմազանությունը պաշտպանելու համար:

         Մերի Արզումանյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • Գլանաձև ու գնդաձև կառուցվածքներ օգտագործելով՝ օպտիկական և բարձր հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքների վերահսկում:

         Հենրիկ Պարսամյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 

 

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

 • Հեղուկում պիեզոակտիվ մոնոմորֆ և բիմորֆ ուղղանկյուն սալերի հարկադրական տատանումների հետազոտումը՝ արտաքին էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ:

          Միքայել Սարգսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Շնչառական  հիվանդությունների անարյուն (ոչ ինվազիվ) վաղ ախտորոշման նանոթաղանթային նոր տվիչ:

          Անի Դավթյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Բիոնիկ վերին վերջույթով համալրված շարժական էկզոկմախքի բազմաչափ  ադապտիվ կառավարման համակարգի մշակում:

          Ազատուհի Ուլիկյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Մուլտի-ռոտորային անօդաչու թռչող սարքերի վթարակայուն և ադապտիվ կառավարման համակարգերի նախագծման նոր կառուցվածքների և մեթոդների մշակում:

         Օլեգ Գասպարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտի բազմապարամետրական խնդիրների մոդելավորում և օպտիմալացում:

         Արմինե Ավետիսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Ֆերոէլեկտրիկ հիմքով մեմրիստորների պատրաստում և հետազոտում:

         Հարություն Դաշտոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Ցածր հաստության ծակոտկեն մետաղական թիթեղների գլանափաթեթավորման գործընթացի ուսումնասիրություն, դրանց արտադրական տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում:

         Հրայր Ալբերտ Գալոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգի մշակումը և հետազոտումը։

          Արթուր Կարապետյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի համակարգի բարելավում՝ բեռի հարվածային կիրառմամբ:

         Տիգրան Հակոբյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 • Հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների պոչամբարների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:

         Տաթևիկ Բաղդասարյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 

 

 

 

Հայ-ռուսական համալսարան

 • Մագնիսական նանոմասնիկների «կանաչ» սինթեզը և դրանց տոքսիկության գնահատումը

          Աշխեն Հովհաննիսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Կոլոիդային քվանտային կետերը որպես քվանտային տեղեկատվական գիտության հիմք

          Դավիթ Հայրապետյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության դեմ նոր և արդյունավետ ռազմավարությունների մշակում:

          Սուսաննա Տիրացույան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման

          ծրագիր 2020 

 • Կանաչ արծաթե նանոմասնիկներ. կոմերցիոն անվտանգ կիրառության համար ռազմավարությունների թեստավորում:

         Աշխեն Հովհաննիսյան Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Անօրգանական կոմպոզիտային միացությունների հիմքով ու տարբեր ծակոտկեն չափերով միկրո-ծակոտկեն մատրիցների սինթեզ և դրանց ֆիզիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն:

         Վլադիմիր Գևորգյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն բակտերիաների քվորում-սենսինգ համակարգի  դեմ ուղղված նոր  բազմաթիրախային միացությունների in silico սկրինինգ

          Նարեկ Աբելյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 • Կիսահաղորդիչների և մետաղ պարունակող նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների կանխատեսում հաշվարկողական մեթոդներով

          Օլգերտ Դալլաքյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 • Արծաթի «կանաչ» նանոմասնիկների նկատմամբ բակտերիաների կայունության ազդեցությունը հակամանրէային միջոցնների հանդեպ զգայունության վրա: 

          Էմմա Ղրեջյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Դիմացկուն դասակարգում բաշխման շեղման պայմաններում:

          Տիգրան Գալստյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Էլիսիտորները և նանոմասնիկները` որպես բույսերի աճի այլընտրանքային կարգավորիչներ:

          Արմինե Հարությունյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Արտեմիսինին հակամալարիային դեղամիջոցի և դրա ածանցյալ նյութերի հավանական  թիրախների “in silico” հետազոտություն:

         Սիրանույշ Գինոսյան, Ասպիրանտակների աջակցության ծրագիր 2019

 • Հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմակայուն pseudomonas aeruginosa բակտերիան մարդու իմունային համակարգի համար խոցելի դարձնող քվորումի զգայունության հավանական արգելակիչների “in silico” հետազոտություն:

         Նարեկ Աբելյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • Արդյունավետ համակարգումը խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման ոլորտում:

         Միքայել Սամվելյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 • Կոմպլեքս հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում՝ մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների միջոցով:

         Մարիա Նիկողոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ  

 • Հուզական և ակտիվացման ճանաչման վրա հիմնված հոգեֆիզիոլոգիական դիագնոստիկ և ինտերվենցիոն մոտեցումներ վիրտուալ իրականության միջավայրում

          Ալեքսանդր Խաչունց, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների in vitro կենսաբանական և թունային ազդեցությունները էրիթրոցիտային ստվերների և նյարդային հյուսվածքի վրա։

          Դավիթ Ղազարյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Եռաչափ բիոտպագրությամբ սրտի փականների ստեղծում կենսահամատեղելի բիոպոլիմերների կիրառմամբ։

          Էմանուել Ղանդիլյան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի ու ավտոմատացման խնդիրների ինստիտուտ

 • Հաջորդական տվյալների մեջ oրինաչափությունների որոնում և ճանաչում:

         Հայկազ Դանոյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Մեքենայական ուսուցման կիրառմամբ եղանակի ու օդի աղտոտվածության կարգավորում՝ արբանյակային պատկերների ու թվային մոդելների հիման վրա:

         Հրաչյա Ասատրյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Մասնավոր գործարքները բլոկչեյն կիրառություններում և էլեկտրոնային քվեարկության առաջխաղացումը:

         Տիգրան Մամիկոնյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

 • Օրգանիզմի զգայական համակարգերի գենետիկական տարբերակների բազմազանության ուսումնասիրությունը որպես նոր նյութերի մշակման հիմք 

          Արսեն Առաքելյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Ժամանակակից հաշվողական մոտեցումների կիրառումը բարդ կոմպլեքսային հիվանդությունների հետազոտության նպատակով

          Գարրի Չիլինգարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Մշակման բարձրությունը՝ որպես ծխախոտի միջատասպան հատկությունների վրա ազդող գործոն: Խնդրի դիտարկումը օրգանական, բարձրադիր խաղողագործության պահանջների համատեքստում:

          Ավագ Հարությունյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Դեղերի հայտնաբերման և նախագծման վիրտուալ սկրինինգի նոր մոտեցում:

          Հովակիմ Զաքարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Ազդանշանային ուղիների կարգավիճակի գնահատումը առողջների և հիվանդների մոտ համակցական գենոմիկայի միջոցով

          Սիրաս Հակոբյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 • Կոլխիցինի պարտադիր արգելակման նոր ցիտոստատիկայի զարգացում:

         Հարություն Սահակյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • FTIR սպեկտրոսկոպիայի և ցածր ջերմաստիճանի մոտեցմամբ ռեակտիվ թթվածնի ու ազոտի տարատեսակների հետևում:

         Տիգրան Կուրտիկյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 • Պոլիստոցեն կլիմայի փոփոխության գենետիկ ապացույցները Արցախում, Հարավային Կովկաս:

         Մարիա Անտոնոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոն

 • Կոմպոզիտային սիլիցիումի քսերոգելների սինթեզը որպես կենսաբանական ակտիվ նյութերի կրիչներ

          Վիգեն Թոփուզյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Խիտոզանի և դրա ածանցյալների սինթեզը:

          Հովհաննես Աթարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Նոր վերախմբավորումը, որպես նոր ու արդյունավետ մեթոդ՝ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ 1-օքսո-2,7-նաֆթիրիդինների սինթեզի համար:

         Սամվել Սիրականյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Սիլիկոնային էլաստոմերներից ստացված կոմպոզիտների սինթեզ և կլանման հատկությունների ուսումնասիրություն:

         Մարի Աթաբեկյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 • Հայաստանում աճող Անթառամ կարմրավուն (H. rubicundum) և Կաթնափուշ պուտավոր (S. marianum) բույսերից անջատված ակտիվ միացությունների հեպատոպրոտեկտիվ ազդեցության ուսումնասիրումը լյարդի տոքսիկ ցիռոզի ժամանակ:

         Լիլիթ Արշակյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019 

 

 

Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 • Մեխանոքիմիական սինթեզման եղանակով ստացված կապար-հալոգենային պերովսկիտների փոշիների հիմքով արևային բջիջների պատրաստում:

          Էդուարդ Ալեքսանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Ամպրոպային ամպից ճառագայթման ավելացմանը նպաստող կառուցվածքի ուսումնասիրությունը Արագած գիտահետազոտական կայանում։

          Հռիփսիմե Մկրտչյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Խիրալ ֆոտոնիկ հեղուկ բյուրեղների ու մետանյութային հիմքով ֆոտոնիկ բյուրեղների վրա հիմնված ղեկավարվող օպտիկական սարքեր:

          Աշոտ Գևորգյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 • Ճապոնիայի Ծուկուբա քաղաքում, KEK-ում, Բելլ II-ի փորձի համար նախատեսված Էրգելի օղակաձև պատկերավորում՝ Չերենկովի դետեկտորի համար կատարված փորձարարական տվյալների ու Մոնթե Կարլոյում փորձի հիման վրա կատարված ուսումնասիրություններ:

          Գևորգ Քարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 

 • ARICH գրանցիչի արդյունավետության և Belle2 գիտափորձում B-մեզոնի c-քվարկ չպարունակող տրոհումների համակողմանի ուսումնասիրությունը

          Գայանե Ղևոնդյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 • Ռադիո հաճախություններով ղեկավարվող պիկովայրկյան լուծողականությամբ ծանր իոնների դետեկտոր

 

          Հասմիկ Ռոստոմյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիական և գիտարտադրական կենտրոն

 • «Bacillus thuringiensis մելանինոգեն շտամների հիման վրա բույսերի աճի խթանիչի և վնասատուներից պաշտպանվելու համար կենսապատրաստուկների ստացումը և կիրառումը»

          Անիչկա Հովսեփյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Մանրէային մելանինը որպես նեյրոդեգեներացիայի բուժման հավանական միջոց:

          Անիչկա Հովսեփյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Գինեթթվի կենսաքայքայվող նոր ածանցյալները որպես արդյունավետ միջոց հակաբիոտիկակայուն մանրէների դեմ պայքարում. Կիրառում գյուղատնտեսության և պարենամթերքի արտադրության մեջ:

          Բելլա Բաբայան, Ասպիրանտների աջակցման ծրագիր 2020

 • Կենսաբանական ակտիվ միացությունների մեկուսացում դեղորայքային յուղերի երկրորդային թափոններից, և դրանց կենսաբանական գործունեության ուսումնասիրություն:

          Հայկ Պետրոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

 • Պիրոլիզի մաթեմատիկական մոդելավորում ու կինետիկ պարամետրերի որոշում:

         Անի Բարսեղյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Ինդուկցիոն տաքացման մաթեմատիկական մոդելավորում: 

         Նորայր Ենգիբարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ազգային ինստիտուտ

 • Բարձր էնտրոպիական (FeCoNiMnCu)O օքսիդի ստացում լուծույթների այրման սինթեզի եղանակով կայծապլազմային և եռակալում մագնիսական կիրառությունների համար

          Սոֆիյա Այդինյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

           ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • W-Ni և W-Ag նանոկոմպոզիտային նյութերի սինթեզ այրման ռեժիմում և եռակալում՝ հիբրիդային փոխադրամիջոցների ջերմակարգավորիչներում կիրառության համար:

          Մարիետա Զաքարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 • Բարձր ջերմաստիճանում կիրառության համար դժվարահալ բարձր էնթրոպիական համաձուլվածքներ։

         Սուրեն Խառատյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 • Մետաղօքսիդի նանոկառուցվածքային բարակ թաղանթների մշակում և պատրաստում և դրանց կիրառում LSPR բիոսենսորներում

          Աստղիկ Ցոկոլակյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2021

 • Mo-Cu կեղծ համաձուլվածքների ստացում բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով և հետագա կոմպակտավորում։

         Հասմիկ Կիրակոսյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 

 

 

 

Երևանի պետական բժշկական համալսարան

 • Նեյրոբլաստային միգրացիայի առաջացման և ինֆարկտային գոտու ֆունկցիոնալ սխեմաների ինտեգրման մեքենայական ուսուցման վրա հիմնված բազմամոդալ ռազմավարություն։

         Սենիկ Մատինյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2018

 

 

 

 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

 • Աշխատանքի հայտարարությունների հիման վրա սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների կանխատեսում և աշխատաշուկայի կառուցվածքի դինամիկ վերլուծություն։

         Հրանտ Դավթյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Գենետիկ ու անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

 • Օրգանական բաղադրիչների ջերմային հատկությունների ուսումնասիրություն։

         Ջուլիա Եգանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

 • Պիեզոլոկտրիկ խելացի ստրրուկտուրաների միջոցով շրջապատի էներգիայի կուտակում 

         Դավիթ Փիլիպոսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Ալիքների տարածումը պարբերական պիեզոակտիվ կառուցվածքերում։

         Կարեն Ղազարյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2019

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

 • Քլոքինգ էֆֆեկտի իրականացումն ապահովվող ռեֆրակտիվ պրոֆիլների տեսական և դրանց համապատասխան նյութական իրականացման ուսումնասիրություններ։

         Մհեր Դավթյան, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2019

 

 

 

 

IcraNet Երեվանյան կենտրոն

 • Բլազերսի ֆիզիկայի ուսումնասիրություն՝ տվյալների լայնամասշտաբ վերլուծության միջոցով։

         Նարեկ Սահակյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

         ֆինանսավորման ծրագիր 2018

 

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Բիոքիմիայի ինստիտուտ  

 • Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ 1-ը որպես քաղցկեղի հնարավոր բիոմարկեր

          Նարինե Թումասյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Բժշկության մեջ կիրառելի դեղերը և վերջիններիս կրիչները՝ նախատեսված փորձարարական ինսուլտի բուժման համար

          Քրիստինե Դանիելյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ  

 • Բացառիկ կետային զուգակցված միկրոռեզոնատորներ՝ գրաֆենային հիմքով գազերի գերզգայուն ընկալման համար

          Միքայել Խանբեկյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021

 • Ռելյատիվիստական ալիքային հավասարումների լուծումները Հոյնի ֆունկցիաներով:

          Արթուր Իշխանյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2020

 

 

 


Հայաստանի կենսաինֆորմատիկայի ինստիտուտ

 • Բերանի և աղիների միկրոբիոմի վրա ծխախոտի և էլեկտրոնային ծխախոտի ազդեցության մոդելավորումը

          Լիլիթ Ներսիսյան, Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների

          ֆինանսավորման ծրագիր 2021


 

Նշում՝ Ֆակուլտետային հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագրի դեպքում նշված է միայն թիմի ղեկավարի անունը։Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ