Ընթացիկ Նորություններ

«ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐՈՇԻՆ» խորագրով մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐՈՇԻՆ» խորագրով մրցույթի

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը հայտարարում է Դրոշի հավատարմության խոստման մրցույթ:

Մրցույթի նպատակն է՝ հատկապես պատանիների ու երիտասարդների շրջանում հնչեղություն հաղորդել  պետականության խորհրդանիշների կարևորությանը։

NVIDIA «Խոր ուսուցման հիմնարար գիտելիքներ» դասընթաց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

NVIDIA DLI-ը և ԵՊՀ-ի «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը՝ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամի հետ համատեղ, հրավիրում են մասնակցելու «Խոր ուսուցման հիմնարար գիտելիքներ» դասընթացին։

Անհատ խորհրդատուի ընտրության նպատակով հայտերի ներկայացման հրավեր

09.02.2016


Անհատ խորհրդատուի ընտրության նպատակով հայտերի ներկայացման հրավեր 


Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ/IBRD) կողմից` «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի» համար (հետայսու` Ծրագիր) և նպատակ ունի ծրագրային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար: 


Ծրագիրն ունի 4 բաղադրիչ` (i) Բաղադրիչ 1` Առևտրի խթանման և որակի համակարգի արդյունավետության բարելավում, (ii) Բաղադրիչ 2` Ներդրումների և արտահանման խթանում, (iii) Բաղադրիչ 3` Որակի ազգային ենթակառուցվածքի արդիականացում և  (iv) Բաղադրիչ 4` Ծրագրի կառավարում և մոնիթորինգ և գնահատում:  


Ենթաբաղադրիչ 2.3-ի նպատակն է` (i) աջակցել տեղական արդյունաբերության արդիականացմանը, (ii) ուժեղացնել հարաբերություններն առկա արդյունավետություն ապահովող, բարձր ավելացված արժեք ունեցող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) իմաստով և խթանել նոր ՕՈՒՆ պոտենցիալը և (iii) խթանել արդյունաբերություն-ակադեմիա համագործակցությունը:


Այս ենթաբաղադրիչը ներառում է երկու գործիք, այն է` (i) քլասթերների զարգացման ՊՄԳ-ներ (Պետական-մասնավոր գործընկերություններ /PPP/), որոնք կուժեղացնեն արդյունաբերական քլասթերները և (ii) հետազոտության և հմտությունների զարգացման ՊՄԳ-ներ, որոնք ուղղված կլինեն արդյունավետություն ապահովող ՕՈՒՆ-ին (նախ և առաջ բարձր տեխնոլոգիական)՝ նպատակ ունենալով ուժեղացնել երկրում վերջիններիս ներգրավման մակարդակը և խթանելու համար կարողությունների զարգացումը՝ միջազգային ընկերությունների և ակադեմիայի միջև համատեղ ծրագրերը ֆինանսավորելով: 


Ընտրող հանձնաժողովն անկախ հանձնաժողով է, որը կազմված կլինի ՀՀ և օտարերկրյա մասնագետներից` մասնավոր հատվածից, ակադեմիայից և կիրառական հետազոտական ոլորտից: 
Սույն հանձնարարականի նպատակն է ապահովել պետական-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) լավորակ նախաձեռնությունների թափանցիկ ընտրությունը, այդ թվում նաև Հայեցակարգային փաստաթղթերի և Ամբողջական առաջարկների գնահատումը:

Հանձնարարականի տևողությունը մեկ տարի է` երկարացման հնարավորությամբ:

 

Ուստի ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության “Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի  կառավարման կենտրոն” ՊՀ-ն հրավիրում են պահանջներին համապատասխանող բոլոր անհատ խորհրդատուներին ներկայացնել ծառայությունների մատուցման առնչությամբ հետաքրքրվածության իրենց հայտերը: 


Հետաքրքրված անհատ խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական թերթիկ, ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն` մատնանշելով, որ վերջիններս ունեն համապատասխան որակավորում և փորձ վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար:


Որակավորման պահանջներ

Հանձնարարականի իրականացման համար կվարձվի անհատ խորհրդատու/խորհրդատուներ, որը պետք է ունեն՝

  • Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի/ֆինանսական կառավարման, տնտեսական զարգացման և/կամ հարակից ոլորտներում:
  • Ենթակառուցվածքների զարգացման, քաղաքականության զարգացման, քլասթերների և արդյունաբերության զարգացման նախաձեռնությունների և մասնավոր հատվածի զարգացմանը վերաբերող այլ  ոլորտում աշխատելու առնվազն 10 տարվա փորձ:
  • Պետական-մասնավոր գործընկերության (PPP) համագործակցության մոդելների հիմնավոր ընկալում և նման նախաձեռնությունների հետ աշխատելու փորձ։
  • Արդյունաբերություն-ակադեմիա համագործակցության ծրագրի մշակման և/կամ իրականացման փորձ և գիտելիքներ: 
  • Արդյունաբերական քլասթերների և քլասթերների զարգացման  մոտեցումների մասին գիտելիքներ և պատկերացում:
  • Տեղական տնտեսական միջավայրի իմացություն. ՀՀ մասնավոր և պետական հատվածի հետ համագործակցության փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն: 
  • Անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու արտակարգ հմտութուններ:
  • Համակարգչային գրագիտություն:

Հետաքրքրված խորհրդատուներին խնդրում ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել Համաշխարհային Բանկի «Ուղեցույցի՝ ՎԶՄԲ փոխառությունների եւ ՄԶԱ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուների կողմից Խորհրդատուների ընտրություն եւ աշխատանքի ընդունում» պարբերություն 1.9-ին (Խորհրդատուների ուղեցույց), որտեղ շարադրված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

 

Անհատ խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի համաձայն  2011թ. հունվարին հաստատված «Համաշխարհային բանկի Վարկառուների կողմից ՎԶՄԲ վարկերի և ՄԶԸ վարկերի ու դրամաշնորհների շրջանակում խորհրդատուների ընտրության և վարձելու ուղեցույցներ», շրջանակներում սահմանված Բաժին V-ում ներկայացված Անհատ խորհրդատուների ընտրության մեթոդի ընթացակարգերի համաձայն:  


Հետաքրքրված անհատ խորհրդատուները հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարող են դիմել ստորեւ ներկայացված հասցեով տեղական ժամանակով  09:00-ից 18:00 ընկած ժամանակահատվածում:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև ներկայացված հասցեով (անձամբ, կամ փոստով, կամ էլ-փոստով) մինչև 2016 թ. փետրվարի 19-ը, ժամը 18:00:  


ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

“Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն” ՊՀ 

Գործադիր տնօրեն

պրն. Էդգար Ավետյանին

Հասցե` Տիգրան Մեծ 4, 3-րդ հարկ, Երևան, ՀՀ 

Հեռ` (374-11) 91 05 81

Էլ-փոստ` [email protected]  


Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ