Ընթացիկ Նորություններ

Միասին՝ արցախահայության համար

Համախմբման կոչ ՀՀ ողջ տարածքում գործող անհատներին, կառույցներին, մասնավոր ընկերություններին, որոնք ցանկանում են աշխատանքով ապահովել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։

Եթե Դուք գործում եք բարձր տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության կամ հյուրընկալության ոլորտներում և նպատակ ունեք աշխատանքով ապահովել արցախահայերին՝ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը «Հայաստանում աշխատուժի զարգացման» ծրագրի շրջանակում առաջարկում է կազմակերպել նրանց վերապատրաստման ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ։  

ԻՔ աքսելերատորի բնապահպանական քննարկում

Իրազեկում

Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Առևտրի խթանման և որակյալ ենթակառուցվածքների» (ԱԽՈԵ), «Ինժեներական քաղաքի Աքսելերատորի շենքի կառուցում» Ծրագրի իրականացման շրջանակներում 28.09.2023 թվականին, ժամը 11։00-ին «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամի գրասենյակում նախատեսվում է իրականացնել հանրային իրազեկման հանդիպում՝ Ծրագրի մեկնարկի, նախատեսվող բնապահպանական և սոցիալական մեղմման միջոցառումների և այլ մանրամասների ներկայացման նպատակով։

Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՐԱՎԵՐ

Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023թ


Մեկնարկում է «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023»-ի համար հայտերի ընդունումը՝ հրավիրելով ամբողջ աշխարհից համալսարանների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտներին ներկայացնելու իրենց առաջարկները: «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից PMI Science գիտահետազոտական կենտրոն Հայաստանի աջակցությամբ իրականացվող այս ծրագիրը նպատակ ունի ոգեշնչել երիտասարդ գիտնականներին՝ տրամադրելով ֆինանսավորում և աջակցություն նրանց հետազոտությունների, գիտական նախագծերի և նորարարական գաղափարների համար:

 

Ծրագրի նպատակն է աջակցել մեր հետաքրքրություններին համապատասխանող ոլորտներում հետազտոտություններ իրականացնող ասպիրանտներին՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելով կատարել առաջադեմ հետազոտություններ և հաջողությամբ ավարտել իրենց թեկնածուական թեզերը:

 

Այն ուսանողներն, ովքեր դեռ չեն ընտրել իրենց ապագա թեզի թեման, հնարավորություն կունենան այն ընտրել առաջարկվող ոլորտներում և սկսել աշխատել դրանց վրա՝ գիտական հանրության և Գիտական Ինկուբատորի մեր առաջատար փորձագետների աջակցությամբ:

 

Բացի այդ, ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարվելու է հետազոտական առաջադրանք, որը համահունչ կլինի թեկնածուական թեզին և նախագծի առաջնահերթություններին:

 

Ծրագրի ընթացքում հնարավորություններ կստեղծվեն մասնակցելու նաև ՁԻՀ-ի կողմից իրականացվող գիտության և նորարարության ընթացիկ ծրագրերին, ինչպես նաև համայնքային բացառիկ միջոցառումներին: Դուք հնարավորություն կունենաք շփվելու մենթորների և ոլորտի լավագույն փորձագետների հետ։

 

Գիտական ոլորտներ.

 

Ասպիրանտները կարող են դիմել Ասպիրանտների աջակցության ծրագրին, եթե նրանց հետազոտական նախագծերը կապված են հետևյալ ոլորտների հետ.

 • Նյութագիտություն, կայուն նյութեր, մագնիսական հատկություններով նյութեր
 • Այլընտրանքային ոչ էլեկտրոնային էներգիայի աղբյուրներ
 • Տաքացման և ջերմափոխանակման տեխնոլոգիաներ
 • Նեյրոգիտություն, զգայական փորձ, զգայական տեխնոլոգիաներ
 • Աերոզոլների մասին գիտություն և տեխնոլոգիաներ
 • Բուսաբանություն, ագրոնոմիա
 • Թունաբանական մեթոդոլոգիաներ
 • Կիրառական և փորձարարական ֆիզիկա
 • Արդյունաբերական և համակարգերի ճարտարագիտություն, էլեկտրոնային   ճարտարագիտություն, նախատիպավորում
 • Մաթեմատիկա, մաթեմատիկական մոդելավորում, տվյալների գիտություն
 • Անալիտիկ քիմիա

 

Հետազոտական ուղղություններ 1-ին կուրսի ասպիրանտների համար.

 

Ասպիրանտները, ովքեր դեռ չեն ընտրել իրենց թեզի թեմաները, կարող են դիմել PhD Support Program 2023 ծրագրին, եթե իրենց հետազոտական նախագծերը համահունչ են հետևյալ ուղղություններին.

 • Կենսաբանորեն և էկոլոգիապես համատեղելի կարգավորելի օպտիկական և մագնիսական նյութերի ուսումնասիրություն և մշակում:
 • Խթանիչներին արձագանքող խելացի նյութերի նախագծում և արտադրություն, ներառյալ ջերմային արձագանքող, օպտիկական արձագանքող և բիոարձագանքող նյութեր:
 • Տարբեր կիրառությունների համար բարակ թաղանթապատման նոր մեթոդների և նյութերի հետազոտություն և մշակում:
 • Ջերմային, օպտիկական և էլեկտրական էներգիայի վերահսկման և կառավարման համար խելացի նյութերի մշակում:
 • Էլեկտրամագնիսական դաշտերի ուժեղացված տեղայնացման համար ռադիոհաճախականության վրա հիմնված համակարգի նախագծում, օպտիմալացում և կիրառում:
 • Էկոլոգիապես մաքուր կոմպոզիտային նյութերի սինթեզ, բնութագրում և կիրառման ուսումնասիրություն:
 • Արդյունավետ ջերմային փոխանցման և ջերմային էներգիայի պահպանման համար ֆազային փոփոխությամբ նյութերի օպտիմալացում և մշակում :
 • Աերոզոլային դեղերի առաքման համակարգերի համար միկրոմասշտաբային աերոզոլների ստեղծման տեխնիկայի առաջխաղացում:

 

Համապատասխանության պահանջներ․

 • Հայտատուն պետք է լինի Հայաստանում կամ արտերկրում գիտահետազոտական հաստատությունում կամ համալսարանում ընդունված կամ սովորող ասպիրանտ կամ հայցորդ:
 • Առաջարկվող հետազոտական նախագիծը պետք է համապատասխանի նախանշված գիտական ոլորտներին կամ ուղղություններին:
 • Ասպիրանտները, որոնց թեզի թեման դեռ ընտրված չէ, պետք է առաջարկեն հետազոտական նախագիծ, որը համապատասխանում է այս ծրագրի առաջարկվող հետազոտական ուղղություններին:

Կարճ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի` իրենց առաջարկները ներկայացնելու համար:


Ծրագրի իրականացման մանրամասներ․

 • Կկազմակերպվեն ամենամսյա հանդիպումներ փորձագետների միջդիսցիպլինար թիմի հետ՝ առաջընթացը դիտարկելու համար:
 • Ծրագրի իրականացման ընթացքում հետազոտությունից ակնկալվող արդյուքները կարող են ճշգրտվել՝ առավել լավ կիրառելիության համար:
 • Ծրագրի մասնակիցներին կհանձնարարվեն առաջադրանքներ, որոնց կատարումը պարտադիր է:

Շահառուները կներգրավվեն «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից իրականացվող ընթացիկ գիտական և նորարարական նախագծերում, ինչպես նաև հնարավորություն կստանան մասնակցելու համայնքային բացառիկ միջոցառումների և համագործակցելու ոլորտի փորձառու մասնագետների և մենթորների հետ։


Առավելություններ․

 

Մինչև 10 ընտրված ասպիրանտներ ակտիվորեն կհամագործակցեն ՁԻՀ/ՁԻՀ Գիտական Ինկուբատորի և գիտական համայնքի փորձագետների հետ և կստանան ամսական 360,000 ՀՀ դրամի ֆինանսավորում (ներառյալ բոլոր հարկերը և պարտադիր վճարները): Համագործակցությունը կտևի առավելագույնը 12 ամիս՝ հիմք ընունելով իրականացման ժամանակահատվածը և առաջընթացի գնահատումը:

 

 

Ինչպե՞ս դիմել․       

Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է լրացնեն առցանց հայտաձևը և կցեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Ասպիրանտի և իր ղեկավարի ինքնակենսագրականները,
 • Աջակցող նամակ ղեկավարի կողմից,
 • Հետազոտական ծրագրի առաջարկ՝ համաձայն Հավելված 1-ում նշված կառուցվածքի։

Հայտի բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն անգլերենով:

 

Հայտերի մեծ թվի պատճառով ծրագրի համար չընտրված թեկնածուներն իրենց առաջարկների որակի վերաբերյալ հետադարձ կապ չեն ստանա:

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է օգոստոսի 20, 2023թ., 23:59 (Երևանի ժամանակով):

 

Ծանուցում. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հայտաձևը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Google օգտահաշիվ:

 

Դիմելուց առաջ համոզվեք, որ կարդացել եք սույն Գաղտնիության ծանուցումը:
Վերադարձ
Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ