Ընթացիկ Նորություններ

Նորարարական և գիտահետազոտական գաղափարների մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ» 

 

Ունե՞ք նորարարական կամ գիտահետազոտական գաղափար։

Մասնակցե՛ք «Նորարարական և գիտահետազոտական գաղափարների մրցույթ»-ին և ստացեք 800․000 ՀՀ դրամ մրցանակներից մեկը և ինկուբացիա անցնելու հնարավորություն՝ Ձեր գաղափարը զարգացնելու, ներդրումներ ներգրավելու, հետազոտությունը շարունակելու և արդյունքները առևտրայնացնելու նպատակով։

Ինժեներական քաղաքի մաքրուհիներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը փնտրում է մաքրուհիներ՝ Ինժեներական քաղաքի կարիքների համար։

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել մինչև 2024թ-ի մայիսի 15-ը՝ զանգահարելով 011219797 հեռախոսահամարով (աշխատանքային օրերին, ժ․ 10։00-13:00 կամ 14։00-18։00)։

Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՐԱՎԵՐ

Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023թ


Մեկնարկում է «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023»-ի համար հայտերի ընդունումը՝ հրավիրելով ամբողջ աշխարհից համալսարանների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտներին ներկայացնելու իրենց առաջարկները: «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից PMI Science գիտահետազոտական կենտրոն Հայաստանի աջակցությամբ իրականացվող այս ծրագիրը նպատակ ունի ոգեշնչել երիտասարդ գիտնականներին՝ տրամադրելով ֆինանսավորում և աջակցություն նրանց հետազոտությունների, գիտական նախագծերի և նորարարական գաղափարների համար:

 

Ծրագրի նպատակն է աջակցել մեր հետաքրքրություններին համապատասխանող ոլորտներում հետազտոտություններ իրականացնող ասպիրանտներին՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելով կատարել առաջադեմ հետազոտություններ և հաջողությամբ ավարտել իրենց թեկնածուական թեզերը:

 

Այն ուսանողներն, ովքեր դեռ չեն ընտրել իրենց ապագա թեզի թեման, հնարավորություն կունենան այն ընտրել առաջարկվող ոլորտներում և սկսել աշխատել դրանց վրա՝ գիտական հանրության և Գիտական Ինկուբատորի մեր առաջատար փորձագետների աջակցությամբ:

 

Բացի այդ, ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարվելու է հետազոտական առաջադրանք, որը համահունչ կլինի թեկնածուական թեզին և նախագծի առաջնահերթություններին:

 

Ծրագրի ընթացքում հնարավորություններ կստեղծվեն մասնակցելու նաև ՁԻՀ-ի կողմից իրականացվող գիտության և նորարարության ընթացիկ ծրագրերին, ինչպես նաև համայնքային բացառիկ միջոցառումներին: Դուք հնարավորություն կունենաք շփվելու մենթորների և ոլորտի լավագույն փորձագետների հետ։

 

Գիտական ոլորտներ.

 

Ասպիրանտները կարող են դիմել Ասպիրանտների աջակցության ծրագրին, եթե նրանց հետազոտական նախագծերը կապված են հետևյալ ոլորտների հետ.

 • Նյութագիտություն, կայուն նյութեր, մագնիսական հատկություններով նյութեր
 • Այլընտրանքային ոչ էլեկտրոնային էներգիայի աղբյուրներ
 • Տաքացման և ջերմափոխանակման տեխնոլոգիաներ
 • Նեյրոգիտություն, զգայական փորձ, զգայական տեխնոլոգիաներ
 • Աերոզոլների մասին գիտություն և տեխնոլոգիաներ
 • Բուսաբանություն, ագրոնոմիա
 • Թունաբանական մեթոդոլոգիաներ
 • Կիրառական և փորձարարական ֆիզիկա
 • Արդյունաբերական և համակարգերի ճարտարագիտություն, էլեկտրոնային   ճարտարագիտություն, նախատիպավորում
 • Մաթեմատիկա, մաթեմատիկական մոդելավորում, տվյալների գիտություն
 • Անալիտիկ քիմիա

 

Հետազոտական ուղղություններ 1-ին կուրսի ասպիրանտների համար.

 

Ասպիրանտները, ովքեր դեռ չեն ընտրել իրենց թեզի թեմաները, կարող են դիմել PhD Support Program 2023 ծրագրին, եթե իրենց հետազոտական նախագծերը համահունչ են հետևյալ ուղղություններին.

 • Կենսաբանորեն և էկոլոգիապես համատեղելի կարգավորելի օպտիկական և մագնիսական նյութերի ուսումնասիրություն և մշակում:
 • Խթանիչներին արձագանքող խելացի նյութերի նախագծում և արտադրություն, ներառյալ ջերմային արձագանքող, օպտիկական արձագանքող և բիոարձագանքող նյութեր:
 • Տարբեր կիրառությունների համար բարակ թաղանթապատման նոր մեթոդների և նյութերի հետազոտություն և մշակում:
 • Ջերմային, օպտիկական և էլեկտրական էներգիայի վերահսկման և կառավարման համար խելացի նյութերի մշակում:
 • Էլեկտրամագնիսական դաշտերի ուժեղացված տեղայնացման համար ռադիոհաճախականության վրա հիմնված համակարգի նախագծում, օպտիմալացում և կիրառում:
 • Էկոլոգիապես մաքուր կոմպոզիտային նյութերի սինթեզ, բնութագրում և կիրառման ուսումնասիրություն:
 • Արդյունավետ ջերմային փոխանցման և ջերմային էներգիայի պահպանման համար ֆազային փոփոխությամբ նյութերի օպտիմալացում և մշակում :
 • Աերոզոլային դեղերի առաքման համակարգերի համար միկրոմասշտաբային աերոզոլների ստեղծման տեխնիկայի առաջխաղացում:

 

Համապատասխանության պահանջներ․

 • Հայտատուն պետք է լինի Հայաստանում կամ արտերկրում գիտահետազոտական հաստատությունում կամ համալսարանում ընդունված կամ սովորող ասպիրանտ կամ հայցորդ:
 • Առաջարկվող հետազոտական նախագիծը պետք է համապատասխանի նախանշված գիտական ոլորտներին կամ ուղղություններին:
 • Ասպիրանտները, որոնց թեզի թեման դեռ ընտրված չէ, պետք է առաջարկեն հետազոտական նախագիծ, որը համապատասխանում է այս ծրագրի առաջարկվող հետազոտական ուղղություններին:

Կարճ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի` իրենց առաջարկները ներկայացնելու համար:


Ծրագրի իրականացման մանրամասներ․

 • Կկազմակերպվեն ամենամսյա հանդիպումներ փորձագետների միջդիսցիպլինար թիմի հետ՝ առաջընթացը դիտարկելու համար:
 • Ծրագրի իրականացման ընթացքում հետազոտությունից ակնկալվող արդյուքները կարող են ճշգրտվել՝ առավել լավ կիրառելիության համար:
 • Ծրագրի մասնակիցներին կհանձնարարվեն առաջադրանքներ, որոնց կատարումը պարտադիր է:

Շահառուները կներգրավվեն «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից իրականացվող ընթացիկ գիտական և նորարարական նախագծերում, ինչպես նաև հնարավորություն կստանան մասնակցելու համայնքային բացառիկ միջոցառումների և համագործակցելու ոլորտի փորձառու մասնագետների և մենթորների հետ։


Առավելություններ․

 

Մինչև 10 ընտրված ասպիրանտներ ակտիվորեն կհամագործակցեն ՁԻՀ/ՁԻՀ Գիտական Ինկուբատորի և գիտական համայնքի փորձագետների հետ և կստանան ամսական 360,000 ՀՀ դրամի ֆինանսավորում (ներառյալ բոլոր հարկերը և պարտադիր վճարները): Համագործակցությունը կտևի առավելագույնը 12 ամիս՝ հիմք ընունելով իրականացման ժամանակահատվածը և առաջընթացի գնահատումը:

 

 

Ինչպե՞ս դիմել․       

Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է լրացնեն առցանց հայտաձևը և կցեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Ասպիրանտի և իր ղեկավարի ինքնակենսագրականները,
 • Աջակցող նամակ ղեկավարի կողմից,
 • Հետազոտական ծրագրի առաջարկ՝ համաձայն Հավելված 1-ում նշված կառուցվածքի։

Հայտի բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն անգլերենով:

 

Հայտերի մեծ թվի պատճառով ծրագրի համար չընտրված թեկնածուներն իրենց առաջարկների որակի վերաբերյալ հետադարձ կապ չեն ստանա:

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է օգոստոսի 20, 2023թ., 23:59 (Երևանի ժամանակով):

 

Ծանուցում. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հայտաձևը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Google օգտահաշիվ:

 

Դիմելուց առաջ համոզվեք, որ կարդացել եք սույն Գաղտնիության ծանուցումը:
Վերադարձ
Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ