Ընթացիկ Նորություններ

NVIDIA «Խոր ուսուցման հիմնարար գիտելիքներ» դասընթաց 2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

NVIDIA խոր ուսուցման ինստիտուտը (Deep Learning Institute, DLI) և ԵՊՀ-ի «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը՝ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամի հետ համատեղ, հրավիրում են մասնակցելու «Խոր ուսուցման հիմնարար գիտելիքներ» դասընթացին։

ԻՆԹԵՐՆՇԻՓ
ԻՆԹԵՐՆՇԻՓԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
բնագիտական ուղղությունների ուսանողների և ասպիրանտների համար

Այս նախաձեռնությունն իրականացվում է«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից՝ PMI Science-ի հետ համագործակցությամբ իրականացվող գիտահետազոտական էկոհամակարգի ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակում։

 

Միացեք մեր թիմին, ցուցաբերեք նորը բացահայտելու ձգտում և աշխատասիրություն, իսկ մենք Ձեզ համար կստեղծենք հետաքրքիր ու հեռանկարային հնարավորություններ։


Հայտերի ներկայացման հրավեր ՎՏԿ համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով

16.07.2015


Հայտերի ներկայացման հրավեր Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով


Հայտերի ներկայացման սույն հրավերը ներկայացվում է այս Ծրագրի համար ներկայացված Գնումների ընդհանուր ծանուցումից հետո, որը Development Business ինտերնետային կայքում տեղադրվել է 2010թ-ի հոկտեմբերի 13-ին:


Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից «Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի ֆինանսավորման համար, և նպատակ ունի օգտագործել այս վարկային միջոցների մի մասը Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի շրջանակներում վճարումների իրականացման համար:

 

Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ն սույնով հրավիրում են ներկայացնել փակ հայտեր ընդունելի և որակավորված Հայտատուներին Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերման համար:


Մրցույթը կանցկացվի «ՎԶՄԲ Վարկերի և ՄԶԸ վարկերի շրջանակներում գնումների վերաբերյալ» ՀԲ ուղեցույցների շրջանակներում Ազգային մրցակցային մրցույթի (ԱՄՄ) ընթացակարգերի համաձայն (Բանկի կողմից հրապարակված 2004թ-ի մայիսին և վերանայված 2006թ-ի հոկտեմբերին և 2010թ-ի մայիսին) և հայտ կարող են ներկայացնել Ուղեցույցերի շրջանակներում սահմանված թույլատրելի երկրներից բոլոր հայտատուները:


Հետաքրքրված թույլատրելի Հայտատուները կարող են հետագա տեղեկատվություն ստանալ ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ից և ստուգել Մրցութային փաստաթղթերը 09:00-18:00-ը ստորև ներկայացվող հասցեով:
պրն. Էդգար Ավետյան

Գործադիր տնօրեն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ /ԱՖԾԿԿ/

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

3-րդ հարկ, Տիգրան Մեծի 4,

Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ` (+374-11) 910 581, 910 590 

Ֆաքս` (+374-10) 545 708

Էլ. փոստ`[email protected]


Որակավորման պահանջները ներառում են. 

(ա) Ֆինանսական կարողություններ. 
Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային հավաստում առ այն, որ վերջինս բավարարում է հետևյալ ֆինանսական պահանջներին՝գ Վերջին երեք տարիների /2012-2014թթ/ միջին տարեկան նվազագույն շրջանառությունը պետք է կազմի 300,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար,գ Հայտատուն պետք է ներկայացնի վերջին երեք տարիների /2012-2014թթ/ համար հաշվետվություններ ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ, ինչպիսիք են շահութահարկի կամ ԱԱՀ-ի հաշվարկի հաշվետվությունները:


(բ) Փորձ և տեխնիկական կարողություն. 
Հայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինս համապատասխանում է փորձառության հետևյալ պահանջին/ներին՝   գ Նմանատիպ ապրանքների մատակարարման և/կամ արտադրման նվազագույնը 3 տարվա փորձ,գ Վերջին 3 տարիների ընթացքում առնվազն մեկ նմանատիպ ապրանքների մատակարարման պայմանագրի /Հայտի գնից ոչ պակաս գումարով/ հաջողությամբ իրականացում: Խնդրում ենք ներկայացնել պայմանագրի պատճենը կամ նշել գնորդին, պայմանագրի գինը և մատակարարված ապրանքները, ընդունման ակտի պատճենը:


(գ) Հայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինս կողմից առաջարկված ապրանքները համապատասխանում են հետևյալ պահանջին/ներին.   Սույն պայմանագրի շրջանակում մատակարարվող ապրանքները, բացառությամբ Տեխնիկական մասնագրերի 5,9,10,11,12,26,31,32,34,35,36,44-52 կետերի, պետք է ունենան ISO 9001:2008 կամ համարժեք սերտիֆիկատ:
Հավևլյալ մանրամասները ներկայացված են Մրցութային Փաստաթղթում:


Հետաքրքրված Հայտատուները հայերեն լեզվով ամբողջ Մրցութային Փաստաթղթերի փաթեթը կարող են գնել ներքոհիշյալ հասցեով` գրավոր դիմում ներկայացնելու և 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ անվերադարձ վճարի դիմաց: Վճարման ձևն է` վերոնշյալ գումարի փոխանցումը ԱՖԾԿԿ-ի ստորև նշված հաշվի վրա: Փաստաթղթերի տպված տարբերակը կհանձնվի Հայտատուի ներկայացուցչին: Հայտատուների հարմարության համար, վերջիններիս պահանջի դեպքում, մրցութային փաթեթը կտրամադրվի նաև ոչ պաշտոնական էլեկտրոնային տարբերակով: Տպված և էլեկտրոնային տարբերակներում հակասությունների դեպքում, տպված օրինակը գերակայում է. 


Հաշվեհամարի մանրամասներն են`

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

Կենտրոնական գանձապետարան

Հաշիվ թիվ 900000900564

Ստացող ԱՖԾԿԿ


Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով մինչև 2015 թվականի օգոստոսի 13-ը` ժ. 15:00 (տեղական ժամանակով): Հայտերը չի թույլատրվում ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն հայտատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ 2015 թվականի օգոստոսի 13-ին` ժ. 15:00 (տեղական ժամանակով): Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն մրցութային երաշխիքով, որը պետք է կազմի 4,600 ԱՄՆ դոլար կամ դրան  համարժեք ազատ փոխարկելի այլ արժույթով գումար: 


Վերոշարադրյալ հղում կատարված հասցեն հետևյալն է` 

պրն. Էդգար Ավետյան

Գործադիր տնօրեն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ /ԱՖԾԿԿ/

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

3-րդ հարկ, Տիգրան Մեծի 4,

Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ` (+374-11) 910 581, 910 590 

Ֆաքս` (+374-10) 545 708

Էլ. փոստ`[email protected]
Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ