Ընթացիկ Նորություններ

Բիզնես վերլուծաբան - փորձագետ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը   փնտրում է փորձագետներ` որպես բիզնես վերլուծաբան իր թիմում ներգրավելու համար։

 

Հայտարարության պահանջներին համապատասխանող բոլոր ետաքրքրված անձինք կարող են մինչև նոյեմբերի 27-ը  (ներառյալ)  իրենց ինքնակենսագրությունը (CV)  ուղարկել ՝ [email protected] հասցեին՝ վերնագրի դաշտում  նշելով "Business analyst":

Բիզնես վերլուծաբան - փորձնակներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը   փնտրում է փորձնակներ՝ վճարովի հիմունքներով բիզնես վերլությունների թիմում  ներգրավելու համար։ Միանալով մեր թիմին, դուք կմասնակցեք համապարփակ բիզնես քեյսերի ստեղծմանը,  որոնք կնկարագրեն  կազմակերպությանում  ծրագրեր  նախաձեռնելու հիմնավորումը:

էլ. հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր

04.02.2014 

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
"էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր"
Վարկ No: 7963-AM
 

Պայմանագրի վերնագիր` Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում անլար ինտերնետ հասանելիության ապահովման սարքերի ձեռք բերում և տեղադրում

Փաթեթ թիվ ICB No: 1.1.1-G-1/Լոտ1,2,3,4


1. Հայաստանի Հանրապետությունը "Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից" (ՎԶՄԲ) փոխառություն է ստացել` "էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագրի" ծախսերի ֆինանսավորման համար, և վերջինս նպատակ ունի է այս փոխառության միջոցների մի մասն օգտագործել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում անլար ինտերնետ հասանելիության ապահովման սարքերի ձեռք բերման և տեղադրման թիվ ICB-1.1.1-G-1/Լոտ 1,2,3,4-ի պայմանագրի շրջանակում թույլատրելի վճարումների կատարման համար:

 

2. "Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը"/ՁԻՀ/ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության"Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն" ՊՀ-ն /ԱՖԾԿԿ/ այժմ հրավիրում են պահանջներին համապատասխանող հայտատուներին ներկայացնել կնքված հայտեր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում անլար ինտերնետ հասանելիության ապահովման սարքերի ձեռք բերման և տեղադրմամ համար հետևյալ լոտերով.

 

Լոտ 1 - ICB No:1.1.1-G-1/1(Արագածոտն,Արմավիր,Շիրակ);

Լոտ 2 - ICB No:1.1.1-G-1/2 (Կոտայք, Լոռի);

Լոտ 3 - ICB No:1.1.1-G-1/3 (Գեղարքունիք, Տավուշ);

Լոտ 4 - ICB No:1.1.1-G-1/4 (Արարատ, Վայոց Ձոր, Սյունիք).

 

Տեղական շուկայում արտադրվող որոշակի ապրանքների նկատմամբ գնային արտոնության գործակից չի կիրառվելու:

 

Հայտատուները պետք է բավարարեն որակավորման չափանիշներն, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 

3. Հայտատուն կարող է դիմել մեկ լոտի համար, լոտերի որևէ համակցության համար, բոլոր լոտերի համար, ինչպես  հետագայում կսահմանվի մրցութային փաստաթղթերում: Հայտերը կգնահատվեն յուրաքանչյուր լոտի համար առանձին: Հետևաբար, զեղչը, եթե այն կառաջարկվի, պետք է արվի  յուրաքանչյուր լոտի սկզբունքով:

 

4. Մրցույթը կանցկացվի 2004թ-ի մայիսին հրապարակված և 2006թ-ի հոկտեմբերին և 2010թ-ի մայիսին վերանայված "ԶՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի շրջանակներում գնումների համար"ՀԲ ուղեցույցներով սահմանված Միջազգային մրցակցային մրցույթի (ՄՄՄ) ընթացակարգերի համաձայն: Հայտ կարող են ներկայացնել Ուղեցույցների շրջանակներում սահմանված թույլատրելի երկրներից բոլոր հայտատուները, որոնք չեն ունենա Ուղեցույցների շրջանակներում սահմանված շահերի բախում: 

 

5. Հետաքրքրված համապատասխանող Հայտատուները կարող են հետագա տեղեկություններ ձեռք բերել ՀՀ ֆինանսների նախարարության <<Արտասահմանյան ֆինանսական  ծրագրերի կառավարման կենտրոն>> ՊՀ-ից և ուսումնասիրել մրցութային փաստաթղթերը ստորև նշված հասցեում տեղական ժամանակով 9:00-ից մինչև 18:00:.

 

6. Հետաքրքրված հայտատուները անգլերեն լեզվով ամբողջ մրցութային փաթեթը կարող են ձեռք բերել ներքոհիշյալ հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելուց և հիսուն (50) ԱՄՆ դոլարի կամ որևէ այլ ազատ փոխարկելի արժույթով համարժեք գումարի անվերադարձ վճարում կատարելուց հետո: Վճարման ձևն է` վերոնշյալ գումարի փոխանցումը ԱՖԾԿԿ-ի ստորև նշված հաշվի վրա: Փաստաթղթերի տպված տարբերակը կհանձնվի Հայտատուի ներկայացուցչին: Ի հավելումն տպագիր տարբերակին, փաստաթուղթը նաև անհրաժեշտության դեպքում կուղարկվի էլեկտրոնային տարբերակով: Տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակների միջև անհամապատասխանության դեպքում կգերակայի տպագիր տարբերակը: 

 

Հաշվեհամարի մանրամասներն են`

HSBC Բանկ Հայաստան

001-155142 - 045

Swift Code: MIDLAM22

 

7. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով, մինչեւ 2013թ. մարտի 14-ը, ժ. 15:00 (տեղական ժամանակ, GMT +4): Հայտերը չի թույլատրվում ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն հայտատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ` 2013թ. մարտի 14-ին ժ.15:00 (տեղական ժամանակ, GMT +4):

 

8. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցութային երաշխիքով հետևյալ գումարների չափով` Լոտ 1- 3100 ԱՄՆ դոլար,  Լոտ 2 -1,800 ԱՄՆ դոլար, Լոտ 3 -2,600 ԱՄՆ դոլար և Լոտ 4- 2,200 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով կամ դրան համարժեք ազատ փոխարկելի այլ արժույթով:  Լոտերի որևէ համակցության դեպքում,  Մրցութային երաշխիքը պետք է ներկայացվի յուրաքանչյութր լոտի համար առանձին, քանի որ գնահատումը կատարվելու յուրաքանչյուր լոտի համար:

 

9. Վերոշարադրյալ հղում կատարված հասցեն հետևյալն է`

 

պրն. Էդգար Ավետյան

Գործադիր տնօրեն

ՙԱրտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն՚ ՊՀ (ԱՖԾԿԿ ՊՀ)

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն        

սենյակ No. 344, Կառավարության տուն 1, Հանրապետության հրապարակ

Երեւան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ` (374-10) 52 34 71

 Ֆաքս` (374-10) 545 708

 [email protected]
Վերադարձ
Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ