Ընթացիկ Նորություններ

«Նյութագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Նյութագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

Երևանի պետական համալսարանը (ԵՊՀ) հայտարարում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) և PMI Science-ի աջակցությամբ իրականացվող «Նյութագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ընդունելություն` 2022-2023թթ․ ուսումնական տարվա համար:

Տվյալագիտությունը բիզնեսում մագիստրոսական ծրագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» Մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

Երևանի պետական համալսարանը (ԵՊՀ) հայտարարում է 2022-2023թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն՝ «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի համար, որն իրականացվում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) և Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի (ISTC) հետ՝ PMI Science-ի աջակցությամբ։

Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար

18.10.2013


Հայտարարություն
Էլ.հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր

No: 7963-AM


ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի «Էլ.հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակում «Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար (մենեջեր)» հանձնարարականի իրականացման համար խորհրդատու ընտրելու նպատակով հայտարարվում է անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ: 


Այս հանձնարարականի հիմնական նպատակն է Երևանում հիմնել Նորարարական լուծումների ու տեխնոլոգիաների կենտրոն (Center for Innovative Solutions and Technologies (CIST), որը կզարգացնի ՏՀՏ նորարարական լուծումների մշակման հիմնական կարողությունները, կստեղծի նպաստավոր միջավայր կայուն բիզնես ձևավորելու համար, ինչպես նաև ՏՀՏ ընկերություններին և այլ ՓՄՁ-ներին կտրամադրի բիզնեսի զարգացման ենթակառուցվածքներ ու ռեսուրսներ: Կենտրոնի ղեկավարը կստանձնի կենտրոնի ռազմավարական ղեկավարումը և պատասխանատու կլինի կենտրոնի ամենօրյա աշխատանքի կազմակերպման համար: 


Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները`

 1. Կենտրոնի գործունեության հիմնական բնագավառների և ուղղությունների որոշում ռազմավարական ղեկավարման միջոցով, Կենտրոնի հեղինակության ստեղծում և Կենտրոնի մասին իրազեկում տեղական և համաշխարհային մակարդակով,
 2. Կենտրոնի կառավարվող գրասենյակային տարածքների պահպանման ապահովում,
 3. Կենտրոնի ամենօրյա աշխատանքի ու գործունեության կառավարում՝ Ծրագրի հաջող իրականացումն ու սահմանված նպատակների իրագործումն ապահովելու համար,
 4. Աջակցություն Կենտրոնի անձնակազմի ընտրության հարցում,
 5. Օգտվելով գործընկերների գոյություն ունեցող ցանցից՝ Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի, տեղական համայնքների և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցային հարաբերությունների զարգացում՝ ստեղծելով համագործակցային միջավայր կենտրոնի ներսում և շուրջը,
 6. Աջակցություն Կենտրոնը առանձին, ինքնաֆինանսավորվող միավորի վերածելու գործում, 
 7. Կենտրոնի ծրագրերի/գործունեության վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունների տրամադրում ՁԻՀ-ին, Ծրագրի տարեկան աշխատանքային պլանով սահմանված և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված աշխատանքների կատարման ապահովում, Ծրագրի տարեկան մոնիտորինգային ցուցանիշների կատարման ապահովում:

Ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2013թ. նոյեմբերից` մեկ տարվա ընթացքում` երկարացման հնարավորությամբ:


Խորհրդատուն պետք է բավարարի հետևյալ որակավորման չափանիշներին և պետք է ունենա`

 • Բարձրագույն կրթություն ճարտարագիտության և/կամ բիզնեսի կառավարման բնագավառում,
 • Բիզնեսի զարգացման և ռազմավարության մշակման զգալի փորձ (ավելի քան 3 տարի) խոշոր ՏՏ/ԲՏ ընկերություններում և/կամ բիզնեսի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի կառավարման հարուստ փորձ (ավելի քան 5 տարի) Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպություններում,
 • Տեխնոլոգիական սկսնակ ընկերություններին բիզնեսի զարգացման ու կառավարման տարբեր հայեցակետերում աջակցություն ցուցաբերելու հարուստ փորձ,
 • Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի և ոլորտի զարգացման տեղական ու համաշխարհային ներկայիս միտումների գերազանց իմացություն,
 • IBM տեխնոլոգիաների իմացություն, 
 • Վերլուծական, կառավարման և բանակցային գերազանց հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքը կազմակերպելու և կառավարելու ունակություն,
 • Հաղորդակցման և ներկայացման գերազանց հմտություններ,
 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն:

Վերը շարադրված պահանջներին համապատասխանող անհատ խորհրդատուները կարող են մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ը ներկայացնել հետաքրքրվածության գրություն և կենսագրական թերթիկ ստորև նշված հասցեով:


Հետաքրքրվածության հայտերը կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային փոստով:


ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն»

պետական հիմնարկի գործադիր տնօրեն` Է. Ավետյանին

Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,Կառավարության տուն 1

Հեռախոս. (037410) 595-344, 595-343

Ֆաքս. (037410)  545-708

Էլ. փոստ. [email protected]
Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ