Ընթացիկ Նորություններ

Բիզնես վերլուծաբան - փորձագետ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը   փնտրում է փորձագետներ` որպես բիզնես վերլուծաբան իր թիմում ներգրավելու համար։

 

Հայտարարության պահանջներին համապատասխանող բոլոր ետաքրքրված անձինք կարող են մինչև նոյեմբերի 27-ը  (ներառյալ)  իրենց ինքնակենսագրությունը (CV)  ուղարկել ՝ [email protected] հասցեին՝ վերնագրի դաշտում  նշելով "Business analyst":

Բիզնես վերլուծաբան - փորձնակներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը   փնտրում է փորձնակներ՝ վճարովի հիմունքներով բիզնես վերլությունների թիմում  ներգրավելու համար։ Միանալով մեր թիմին, դուք կմասնակցեք համապարփակ բիզնես քեյսերի ստեղծմանը,  որոնք կնկարագրեն  կազմակերպությանում  ծրագրեր  նախաձեռնելու հիմնավորումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (IFB)

03.03.2014

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (IFB)

 

Հայաստանի Հանրապետություն 

«Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար» ծրագիր

ՎԱՐԿ No. 7963-ԱՄ

 

Գյումրու Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերում

NCB No: 2.2.1-G-3

 

1. Հայտերի ներկայացման սույն հրավերը ներկայացվում է այս Ծրագրի համար ներկայացված Գնումների ընդհանուր ծանուցումից հետո, որը Development Business ինտերնետային կայքում տեղադրվել է 2010թ-ի հոկտեմբերի 13-ին:

 

2. Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից «Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի ֆինանսավորման համար, և նպատակ ունի օգտագործել այս վարկային միջոցների մի մասը Գյումրու Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի շրջանակներում վճարումների իրականացման համար:

 

3. Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ն սույնով հրավիրում է ներկայացնել փակ հայտեր ընդունելի և որակավորված Հայտատուներին Գյումրու Տեխնոլոգիական Կենտրոնի համար կահույքի ձեռքբերման համար:

 

4. Մրցույթը կանցկացվի «ՎԶՄԲ Վարկերի և ՄԶԸ վարկերի շրջանակներում գնումների վերաբերյալ» ՀԲ ուղեցույցների շրջանակներում Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) ընթացակարգերի համաձայն (Բանկի կողմից հրապարակված 2004թ-ի մայիսին և վերանայված 2006թ-ի հոկտեմբերին և 2010թ-ի մայիսին) և հայտ կարող են ներկայացնել Ուղեցույցերի շրջանակներում սահմանված թույլատրելի երկրներից բոլոր հայտատուները:

 

5. Հետաքրքրված թույլատրելի Հայտատուները կարող են հետագա տեղեկատվություն ստանալ ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ից և ստուգել Մրցութային փաստաթղթերը 09:00-18:00-ը ստորև ներկայացվող հասցեով:

 

6. Որակավորման պահանջները ներառում են. 

 

(աՖինանսական կարողություններ.  

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային հավաստում առ այն, որ վերջինս բավարարում է հետևյալ ֆինանսական պահանջներին՝

  • Վերջին երեք տարիների /2010-2012թթ/ միջին տարեկան շրջանառությունը նվազագույնը պետք է կազմի 300,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար,
  • Հայտատուն պետք է ներկայացնի վերջին երեք տարիների համար հաշվետվություններ ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ, ինչպիսիք են շահութահարկի կամ ԱԱՀ-ի հաշվարկի հաշվետվությունները: 

(բՓորձ և տեխնիկական կարողություն.  

Հայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինս համապատասխանում է փորձառության հետևյալ պահանջին/ներին՝   

  • Նմանատիպ ապրանքների մատակարարման և/կամ արտադրման նվազագույնը 3 տարվա փորձ,
  • Վերջին 3 տարիների ընթացքում առնվազն մեկ նմանատիպ ապրանքների մատակարարման պայմանագրի /Հայտի գնից ոչ պակաս գումարով/ հաջողությամբ իրականացում: Խնդրում ենք ներկայացնել պայմանագրի պատճենը կամ նշել գնորդին, պայմանագրի գինը և մատակարարված ապրանքները, ընդունման ակտի պատճենը:

(գՀայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինս կողմից առաջարկված ապրանքները համապատասխանում են հետևյալ պահանջին/ներին.   

Սույն պայմանագրի շրջանակում մատակարարված ապրանքները, բացառությամբ Տեխնիկական մասնագրերի 23-ից 25-րդ և 39-ից 46-րդ կետերի, պետք է ունենան ISO 9001:2008 կամ համարժեք սերտիֆիկատ: Հավելյալ մանրամասները ներկայացված են Մրցութային Փաստաթղթում:

 

7. Հետաքրքրված Հայտատուները հայերեն լեզվով ամբողջ Մրցութային Փաստաթղթերի փաթեթը կարող են գնել ներքոհիշյալ հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելուց և 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք այլ ազատ փոխարկելի արժույթով գումարի անհատույց վճարում կատարելուց հետո: Վճարման ձևն է` վերոնշյալ գումարի փոխանցումը ԱՖԾԿԿ-ի ստորև նշված հաշվի վրա: Փաստաթղթերի տպված տարբերակը կհանձնվի Հայտատուի ներկայացուցչին: Հայտատուների հարմարության համար, վերջիններիս պահանջի դեպքում, մրցութային փաթեթը կտրամադրվի նաև ոչ պաշտոնական էլեկտրոնային տարբերակով: Տպված և էլեկտրոնային տարբերակներում հակասությունների դեպքում, տպված օրինակը գերակայում է. 

Հաշվեհամարի մանրամասներն են`

HSBC Բանկ Հայաստան,

001-155142 - 045

Swift Code: MIDLAM22

 

8. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով մինչև 2014 թվականի մարտի 27-ը` ժ. 15:00 (տեղական ժամանակով): Հայտերը չի թույլատրվում ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն հայտատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ 2014 թվականի մարտի 27-ին` ժ. 15:00 (տեղական ժամանակով): Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն 2,600 ԱՄՆ դոլարին համարժեք, ազատ փոխարկելի այլ արժույթով մրցութային երաշխիքով: 

 

9. Վերոշարադրյալ հղում կատարված հասցեն հետևյալն է` 

 

պրնԷդգար Ավետյան 

Գործադիր տնօրեն 

"Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման  

 կենտրոն" ՊՀ ԱՖԾԿԿ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն   

սենյակ N 344, կառավարության տուն 1, Հանրապետության հրապարակ 

ԵրևանՀայաստանի Հանրապետություն 

Հեռ` (374-10) 52 34 71  

Ֆաքս` (374-10) 545 708

էլ. հասցե` [email protected]
Վերադարձ
Հետադարձ կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ