Ընթացիկ Նորություններ

ԻՔ էլեկտրասնուցման համակարգերի մասնագետ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամն՝ Ինժեներական քաղաքի կարիքների համար փնտրում է էլեկտրասնուցման համակարգերի մասնագետ։

Նշված պայմաններին բավարարող բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 2022թ-ի նոյեմբերի 30-ը (ներառյալ) ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը [email protected] հասցեին՝ վերնագրի հատվածում նշելով՝ «Electric»:

Հետազոտական նախագծերի նախատիպավորման հիմունքներ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Հզորացնելով ճարտարագիտությունը» դասընթացների շարք

 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) կողմից՝ PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Հզորացնելով ճարտարագիտությունը» դասընթացների շարքի շրջանակում հայտարարվում է «Հետազոտական նախագծերի նախատիպավորման հիմունքներ» անվճար դասընթացի հայտերի ընդունման մեկնարկը:

Դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավար

18.10.2013


Հայտարարություն
Էլ.հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր

No: 7963-AM

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի «Էլ.հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակում «Դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավար» հանձնարարականի իրականացման համար խորհրդատու ընտրելու նպատակով հայտարարվում է անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ: 


Այս հանձնարարականի հիմնական նպատակն է կազմակերպել, կառավարել և օժանդակել Նորարարության խթանմանն ուղղված համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթներին «Էլ-հասարակության և մրցունակության համար նորարարության (EIC)» ծրագրի շրջանակներում՝ մշակված գործառնական ուղեցույցներին համապատասխան£  


Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները`

 • մշակի Գործառնական պլան՝ հիմնվելով գործառնական ուղեցույցների վրա,  
 • մշակի և համապատասխանեցնի հայտերի, գնահատման, հաշվետվությունների և այլ ձևեր, 
 • կազմակերպի հայտարարությունների մշակումը և տարածումը էլեկտրոնային փոստով, մամուլով, ինտերնետային էջերով, սոցիալական լրատվամիջոցներով և այլ աղբյուրներով,  
 • ստանա, գրանցի և տեսակավորի հայտերն ու հայտատուների մասին տեղեկությունները
 • ստեղծի հայտերի, հայտատուների և առնչվող տեղեկատվության տվյալների շտեմարան,  
 • կազմակերպի հանդիպումներ գնահատող հանձնախմբի անդամների համար և խթանի նրանց հետ հաղորդակցումը,  
 • իրականացնի շփումը հայտատուների և ներգրավված շահառուների (ղեկավարներ, վերապատրաստողներ, գործընկեր կազմակերպություններ, գնահատող հանձնախմբի անդամներ, ՏՏ ՓՄՁ-ներ, ՏՏ սկսնակ կազմակերպություններ, դրամաշնորհառուներ) հետ,   
 • տրամադրի խորհրդատվություն հավանական հայտատուներին,  
 • մշակի զեկույցներ և կազմի հանդիպումների արձանագրություններ,  
 • խթանի՝ համաձայն հաշվետվությունների սխեմայի և չափանիշների ընթացիկ հաշվետվությունների ներկայացումը դրամաշնորհառուների կողմից: Կազմակերպի հաշվետվություններին առնչվող փաստաթղթերի արխիվացումը:
 • իրականացնի ծրագրերի վերահսկողություն և գնահատում Գնահատման և վերահսկողության պլանին համապատասխան: Նախազգուշացնի ծրագրին առնչվող խնդիրների ի հայտ գալու դեպքում և այլն:

Ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2013թ. նոյեմբերից` մեկ տարվա ընթացքում` երկարացման հնարավորությամբ:


Խորհրդատուն պետք է բավարարի հետևյալ որակավորման չափանիշներին և պետք է ունենա`

 • մագիստրոսի աստիճան որևէ ճանաչված բուհից,
 • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավարմանն փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հայաստանի ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների իմացություն,
 • ծրագրերի կառավարման և անձնակազմի ղեկավարման հարուստ փորձ,
 • միջոցառումների կազմակերպման հմտություններ,
 • ծրագրային փուլերի վերահսկման և գնահատման հմտություններ,
 • երիտասարդների, ՏՏ ՓՄՁ-ների, սկսնակ ընկերությունների և կառավարության ներկայացուցիչների հետ աշխատանքի փորձ,
 • համակարգչային գիտելիքներ,
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Վերը շարադրված պահանջներին համապատասխանող անհատ խորհրդատուները կարող են մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ը ներկայացնել հետաքրքրվածության գրություն և կենսագրական թերթիկ ստորև նշված հասցեով:


Հետաքրքրվածության հայտերը կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային փոստով:


ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն»

պետական հիմնարկի գործադիր տնօրեն` Է. Ավետյանին

Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության տուն 1

Հեռախոս. (037410) 595-344, 595-343

Ֆաքս. (037410)  545-708

Էլ. փոստ. [email protected]
Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ